Eucharistievieing van 19/04/2020

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Welkom!

Deze tweede zondag van de paastijd vieren we sinds 20 jaar de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Het besluit om deze zondag uit te roepen tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid kwam voort uit de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid van paus Johannes Paulus II. Deze Goddelijke Barmhartigheid is afkomstig van de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska (1905-1938), van wie Johannes Paulus II een vereerder was en die hij in 1993 zalig verklaarde.

Deze zondag is ook wel bekend als Beloken Pasen.We maken deze opnames met een zeer beperkt team van drie personen (priester, lector en technieker) achter gesloten deuren met inachtname van de social distancing maatregelen. Het is niet mogelijk de viering fysiek bij te wonen.

Een welgemeende dank je wel aan Dominiek voor de mooie aankleding van de kerk.

Hou jezelf en anderen ondertussen veilig & gezond!