Kerknet geeft ons 8 tips om de eucharistie van achter een scherm te beleven.

In coronalockdown is het de enige manier om toch de zondagse viering te volgen: via tv, internet of radio. Maar hoe doen we dat op een biddende wijze?

1. Maak van je woonkamer of bureau een plaats van gebed

Ruim wat op zodat de plek rust uitstraalt. Plaats in de buurt van het scherm op een tafel of kast een icoon of (kruis)beeld, samen met een kaars.

2. Ontsteek een kaars vóór het begin van de viering

Samen met huisgenoten bewust de kaars aansteken, 5 minuutjes voor aanvang van de viering, helpt om een stille tijd van voorbereiding in te gaan.

Als er kinderen in de buurt zijn, vinden die het vast prettig om een kleine processie te houden. Ontsteek de kaars(en) bijvoorbeeld in de keuken en laat de kinderen de icoon of het kruisbeeld dragen van de keuken naar de plaats waar je de viering zal volgen. Zo wordt de voorbereiding een kleine ‘pelgrimstocht’.

 

3. Lichaamshoudingen

Ga niet ‘luilekker’ in de zetel liggen, zoals je bij andere programma’s misschien doet. Gebruik eventueel een stoel (of bidbankje) die een ontvankelijke gebedshouding mogelijk maakt.
Neem (indien mogelijk) de houdingen aan die je in de kerk zou aannemen:
- maak het kruisteken bij het begin en einde van de viering, en bekruis je hoofd, mond en hart bij het beluisteren van het evangelie;
- staan bij de openingsritus, het evangelie, het eucharistische gebed, de communieritus, de zegen;
- aandachtig zitten bij de 1ste en 2de lezing, de antwoordpsalm, homilie, en de stille tijd na de communie.
 

4. (Samen) luisteren, spreken en zingen

Volg de lezingen mee in een Bijbel, volksmissaal, de editie van Kerk & Leven of online via Dagelijks evangelie.
Je kan de lezingen ook al even vooraf doornemen, zo wordt het volgen van de viering een echt actief luisteren naar het Woord van God voor ons vandaag.
Spreek luidop de vaste antwoorden uit, en zing mee waar je kan.
 

5. Gebedsintenties

Nog meer dan anders kan je bewust bidden voor elkaar, voor wie eenzaam zijn, voor de zieken, de zorgverleners en allen die verantwoordelijkheid dragen om ons door deze crisis te leiden.
In de voorbereidingstijd kan je misschien al enkele persoonlijke gebedsintenties noteren.

 

6. Solidariteit

Zeker in deze coronatijd nodigt de Kerk ons uit om onze solidariteit concreet te maken. Nu we dat niet kunnen doen via de collecte kan je overwegen om een overschrijving te doen aan Broederlijk Delen of aan een andere organisatie die zich inzet voor armen, vluchtelingen of andere kwetsbare mensen.

 

7. Onze Vader en vredeswens

Met open handen het Onzevader bidden kan een manier zijn om je eigen leven en dat van allen die je dierbaar zijn, in handen te leggen van de God van alle leven. Probeer de vredeswens te ontvangen als een woord dat Christus persoonlijk tot jou spreekt, en wens die vrede in je hart ook aan de mensen met wie je je verbonden wil weten. Besef dat miljoenen mensen dezelfde woorden beluisteren en meebidden. 
Kinderen kunnen op het moment van de vredeswens eventueel door het raam zwaaien naar toevallige passanten, of expliciet de naam noemen van de mensen aan wie ze de vrede willen toewensen.
 

8. Gebed bij de geestelijke communie

Met het oude gebed hieronder, of met eigen woorden, kan je je verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. In gemeenschap met velen bidden we daarom met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde en kracht.


Mijn Jezus,
ik weet dat Gij in het Allerheiligste Sacrament aanwezig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Omdat ik de Communie nu niet werkelijk kan ontvangen,
vraag ik U de genade om tenminste op geestelijke wijze
in mijn hart te komen.
Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe dat ik ooit van U gescheiden zou worden.
Amen