Eucharistieviering van 03/05/2020

Roepingenzondag

Welkom!

Deze zondag is roepingenzondag. Iedereen wordt door God geroepen om te geloven in Jezus en Hem te volgen. Maar niet allemaal op dezelfde manier. God heeft voor iedere mens een roeping. Voor velen is dat het huwelijk en een gezin stichten. Voor sommige anderen is dat Jezus intenser navolgen in het religieuze leven of als priester in de Kerk.

De bisschop van Brugge, Mgr. Lode Aerts, schreef dit jaar het roepingengebed voor de kerkgemeenschap in Vlaanderen. Laten we het vandaag en ook de komende dagen bidden:

Heer Jezus,
Gij zijt de goede herder.
Gij komt naar ons toe
en roept ieder bij naam.
Gij wilt dat wij léven
en wel in overvloed.

Draag zorg voor de kudde die Gij weidt.
Open onze oren voor uw stem,
neem onze angst weg om te antwoorden.

Verdiep het vertrouwen van jonge partners
om het met elkaar als gehuwden te wagen.

Geef ons religieuzen en godgewijden,
profeten voor vandaag.

Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk
met de vreugde van uw evangelie.

Schenk ons de priesters en diakens
die we nodig hebben.
Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte.

Beziel elk van ons
die uw naam als christen draagt.
Laat niet toe dat zorgen ons verlammen.
Roep uw Kerk naar buiten
zodat uw Woord van Liefde
in heel uw schepping wordt gehoord.

Deze viering maakt deel uit van ons online aanbod naar aanleiding van de door de burgerlijke overheid genomen maatregelen in verband met het Covid19-virus. We maken deze opnames met een zeer beperkt team van drie personen (priester, lector en technieker) achter gesloten deuren met inachtname van de social distancing maatregelen. Het is niet mogelijk de viering fysiek bij te wonen.

Houd uzelf en anderen ondertussen gezond.