Eucharistieviering 31/05/2020

Pinksteren

Welkom!

Met Pinksteren worden de 50 dagen van de Paastijd afgesloten. Pinksteren is het grote feest van de gave van de Heilige Geest. In de liturgische viering wordt voor het Evangelie de gregoriaanse sequentie gezongen. De vertaling van de latijnse tekst vindt u hieronder:

Kom o Geest des Heren kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o Trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,

maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud,
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

Deze viering maakt deel uit van het online aanbod van de parochies van de pastorale zone De Kruik, Ternat naar aanleiding van de door de burgerlijke overheid genomen maatregelen in verband met het COVID-19-virus. We maken deze opnames met een zeer beperkt team van vier personen (priester, lector, orgelist en technieker) achter gesloten deuren met inachtname van de social distancing maatregelen. Het is niet mogelijk de viering fysiek bij te wonen.

Houd uzelf en anderen ondertussen gezond.