Eucharistieviering 21/05/2020

O.L.H. HEMELVAART

Welkom!

40 dagen na Pasen viert de Kerk de Hemelvaart van Jezus. Het moet wat geweest zijn voor de leerlingen: ze zagen Jezus opstijgen en verdwijnen in de hemel.

Van de ene verbazing (zijn verrijzenis uit de doden op Pasen) vallen ze in de andere (iemand letterlijk zien opstijgen). Ze zullen zeker verbouwereerd geweest zijn!

Zelfs na al wat ze al eerder met hun Meester hadden meegemaakt. Aan de ene kant overmand door verdriet vanwege het definitief verdwijnen van de Heer Jezus uit hun midden,
leven ze ook vol hoop, want de Heer heeft hun de Heilige Geest beloofd.


Zalig Hoogfeest van de Hemelvaart van Jezus.

Deze viering maakt deel uit van het online aanbod van de parochies van de federatie Ternat naar aanleiding van de door de burgerlijke overheid genomen maatregelen in verband met het COVID-19-virus. We maken deze opnames met een zeer beperkt team van vier personen (priester, lector, orgelist en technieker) achter gesloten deuren met inachtname van de social distancing maatregelen. Het is niet mogelijk de viering fysiek bij te wonen.

Houd uzelf en anderen ondertussen gezond.