Extra viering van 14/05/2020

Wereldwijde gebedsdag tegen corona

Welkom!

Het Comité voor Menselijke Broederlijkheid nodigt alle mensen van goede wil uit tot een wereldwijd interreligieus gebed tegen de coronapandemie.

Paus Franciscus heeft dit weekend zijn steun gegeven aan het voorstel van het Comité voor Menselijke Broederlijkheid om op donderdag 14 mei wereldwijd een interreligieuze gebedsdag tegen de coronapandemie te houden. 

In deze nood mogen wij het niet nalaten om ons tot onze schepper te wenden. Wij roepen alle mensen, ongeacht hun nationaliteit of godsdienst, op zich bij deze actie aan te sluiten.

De paus vroeg zondag na het angelusgebed om op 14 mei te bidden, te vasten en werken van liefdadigheid te verrichten. Hij herhaalde zijn deelneming en solidariteit met alle coronapatiënten, de artsen en al het verplegend personeel dat voor hen zorgt, en met alle mensen die vanwege de pandemie lijden. Hij had ook veel lof voor de internationale solidariteit. ​​

Ook vandaag stond er voor de bewoners van WZC Sint-Carolus een bedevaart geprogrammeerd naar de Sint-Catharinakerk. Deze kon helaas door de maatregelen ivm COVID-19 niet doorgaan. Aalmoezenier E.H. Jozef De Ridder droeg echter toch een viering op maar voor een lege kerk. Deze viering is opgenomen zodat ze alsnog door de bewoners kan bekeken worden. Omdat deze viering een mooi gebedsmoment voor ons allen kan zijn hebben we besloten ze voor alle gelovigen beschikbaar te stellen via onze website. 

Wie de viering van zondag 10 mei wil herbekijken kan dit doen door op deze link te klikken.

Deze viering maakt deel uit van het online aanbod van de parochies van de federatie Ternat naar aanleiding van de door de burgerlijke overheid genomen maatregelen in verband met het COVID-19-virus. We maken deze opnames met een zeer beperkt team van drie personen (priester, lector en technieker) achter gesloten deuren met inachtname van de social distancing maatregelen. Het is niet mogelijk de viering fysiek bij te wonen.

Houd uzelf en anderen ondertussen gezond.