Eucharistieviering 17/05/2020

Zesde zondag van de paastijd

Welkom!

Het is reeds de zesde zondag na Pasen. We gaan naar het einde van de paastijd toe. Toekomende donderdag vieren wij de Hemelvaart van Jezus. En 10 dagen later Pinksteren, het feest van de gave van de Heilige Geest. In het Evangelie van vandaag kondigt Jezus deze laatste aan als de Helper, de Geest van de waarheid.

We kunnen ons hart nu al openen voor de werking van de Heilige Geest in ons,  bijvoorbeeld door het volgende gebed te bidden:

Gij hebt uw licht ontstoken in ons;
uw Heilige Geest hebt Gij ons ingegeven.

Wij bidden U, dat wij,
gedreven door die Geest,
de waarheid mogen zoeken
en uw woord eerbiedigen
en dat wij Jezus mogen vinden,
uw knecht, uw zoon
uw leven, onze weg.

(Huub Oosterhuis)

Deze viering maakt deel uit van het online aanbod van de parochies van de federatie Ternat naar aanleiding van de door de burgerlijke overheid genomen maatregelen in verband met het COVID-19-virus. We maken deze opnames met een zeer beperkt team van vier personen (priester, lector, orgelist en technieker) achter gesloten deuren met inachtname van de social distancing maatregelen. Het is niet mogelijk de viering fysiek bij te wonen.

Houd uzelf en anderen ondertussen gezond.